Nan devlopman biznis ou ou gen pou devlope vizyèl (flayè, bilbòd, kat vizit, sit) ak devlope estrateji pou w konekte emosyonèlman ak kliyantèl ou; pou w rive fè sa byen e selon objektif biznis ou an w ap bezwen yon gid branding pou gide dizaynè, piblisite ak tout lòt moun k ap travay pou fè non biznis ou an vle di yon bagay lè moun panse ak li. (Brand Positioning)