📹 Kreye Gid Branding Biznis Ou

Categories: Branding, Courses
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Nan devlopman biznis ou ou gen pou devlope vizyèl (flayè, bilbòd, kat vizit, sit) ak devlope estrateji pou w konekte emosyonèlman ak kliyantèl ou; pou w rive fè sa byen e selon objektif biznis ou an w ap bezwen yon gid branding pou gide dizaynè, piblisite ak tout lòt moun k ap travay pou fè non biznis ou an vle di yon bagay lè moun panse ak li. (Brand Positioning)

 

Course Content

Konprann Branding
Mak se tout eleman vizyèl (Brand Identity) ak pèseptif (Brand Image) ki kontribye nan aparans ak pèsesyon moun genyen de yon konpayi, pwodui, oganizayon oswa yon moun.

  • Kisa yon gid branding ye? Poukisa w bezwen yon gid branding pou biznis ou?
    00:00

Eleman Vizyèl Mak La
Eleman Vizyèl Prensipal yo se </aside> - Non - Koulè - Logo - Karaktè (estil ekriti) - Sitwèb - Pakedjin - Kat Vizit

Eleman Pèseptif/Emosyonèl Mak La
Eleman Pèseptif yo se - Miyson - Valè - Pwomès Mak La - Istwa Mak La - Pèsonalite Mak - Vwa Mak La - Mantra Mak

Kreye Gid Branding Pa w
Itilize egzanp sa a pou kreye gid branding pou biznis lide ak pwodui pa w la.

Mo Kle

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet